Lenen voor een overname

Lenen voor  een overname kan op 4 manieren. Een overname kan interessant zijn voor u als ondernemer of ondernemer in spe. Gevestigde ondernemers kunnen door een overname hun marktaandeel vergroten. Ondernemers in spe kunnen door middel van een overname in een klap de directeur van een bedrijf worden. Het voordeel van dit laatste is dat je niet meer ‘vanaf scratch’ hoeft te beginnen maar al omzet, klanten en een organisatie hebt. In dit artikel beschrijven we welke externe financieringsmogelijkheden je hebt voor een overname.

De Bank

De meest voorkomende manier van het financieren van overnames zijn banken. Banken proberen steeds meer ondernemers integraal te helpen. Dat wil zeggen; naast de puur financiële expertise ook juridische en fiscale aspecten. Een voordeel van een bancaire lening is dat u 100% eigenaar blijft. De lening zal aan de rechterkant van de balans komen bij vreemd vermogen. Het nadeel is dat banken op dit moment minder scheutig zijn in het verstrekken van kapitaal. Het kan zijn dat een bank eist dat u tevens een gedeelte eigen vermogen inbrengt bij de overname. Daarnaast is het de vraag welke horizon de desbetreffende bank heeft. Als het even wat minder gaat met de business wilt u niet direct dat de bank uw bedrijf insolvabel verklaart.

Investeringsmaatschappijen

Nederland kent tientallen investeringsmaatschappijen, ook wel genoemd private equity. Dit zijn organisaties met veel geld in kas die een overname kunnen meefinancieren. Hiervoor willen zij een substantieel gedeelte van de aandelen. De investeerder wordt hiermee mede eigenaar. Het is niet ongebruikelijk dat zij tevens iemand in de raad van commissarissen proberen te plaatsen die hun belangen behartigd.

Een overname financieren met private equity heeft voordelen. Zo brengt men vaak veel expertise mee van multidisciplinaire aard; de investeerders zijn vaak ex-ondernemers, dus begrijpen zij ook de operationele dynamiek van een overname. Daarnaast is het belang van een investeerder om rendement op de overname te creëren. Dat wil zeggen dat waarde creatie het doel is. Bij een ‘goede ’investeerder plukt u en de investeerder beide de vruchten van de overname omdat de investeerder er alles aan zal doen om het bedrijf te laten groeien. En dat is waarschijnlijk ook wat u wilt.

Private equity  heeft ook risico’s en nadelen. Een nadeel is dat u een stuk zeggenschap opgeeft. U zult rekening moeten houden met de mening van uw mede investeerder. Dat vindt niet iedere ondernemer leuk. Een ander risico is dat de overname voor een gedeelte gefinancierd kan worden met vreemd vermogen (LBO oftewel leveraged buy-out). Oftewel; de desbetreffende overgenomen partij financieert de overname deels zelf middels een bancaire lening. Hiermee nemen de rentekosten toe en zal er minder liquiditeit uit de overgenomen partij voortkomen.

De verkoper zelf

Een andere manier om de overname te financieren is om de verkopende partij een gedeelte zelf te laten financieren van de overname som. Hierbij spreek je af dat je het bedrijf koopt en pas betaalt na een bepaalde periode. De winst die de onderneming opdoet in die periode is voor de koper. Het netto resultaat is dat je als koper een gedeelte van de ondername som financieert met de winst van de onderneming.  Voordeel van deze constructie is dat u minder cash nodig heeft dan bij een volledig extern gefinancieerde overname. Een nadeel is dat u een risico loopt dat het overgenomen bedrijf niet het beoogde resultaat en daarmee minder liquiditeit in de afbetalingsperiode realiseert.

De overheid

De BB MKB, Besluit Borgstelling MKB Kredieten, is een regeling geïnitieerd door de overheid. Het doel is om kredietverlening aan het MKB een positieve stimulans te geven. Doelgroep zijn ondernemers die voldoende onderpand hebben bij een kredietaanvraag bij een bank.

De overheid staat borg voor 90 % van de lening. De omvang van het borgstellingskrediet is maximaal 1 miljoen euro. Het borgstellingskrediet mag maximaal 50% zijn van de totale banklening. Bij overnames in het MKB wordt de BB MKB vaak aangewend. Hiermee hebben banken meer zekerheid omdat de overheid gedeeltelijk garant staat en heeft de overnemende partij een grotere overname kas.

Conclusie:

Kortom, er zijn verschillende bronnen om te lenen voor een overname. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat uw doelstellingen zijn. Wilt u een grote concurrent overnemen en wilt u uw bedrijf verkopen over x jaar, dan is een investeringsmaatschappij een partij een meer logische keus dan een bank. Daarentegen, als u op kleine schaal een overname wilt plegen en u zeggenschap behouden cruciaal vindt, dan is een bancaire lening met eventueel borgstellingskrediet van de overheid een beter optie. Daarnaast is het ook een kwestie van pragmatisme; in de huidige economische tijd is de weg naar financiering voor veel ondernemers op z’n minst ‘hobbelig’ te noemen. Het verkennen van de verschillende opties om geld te lenen voor een overname is daarbij de eerste stap.