Succesfactoren voor overnames in opkomende markten

Recentelijk heeft PWC een rapport uitgebracht over fusies en overnames in de economieen van de toekomst.

Fusies en overnames in opkomende economieën  (India, Brazilie, Afrika, Mexico etc.) zijn voor bedrijven een steeds belangrijkere strategische optie om bedrijfsgroei te realiseren.

Het afgelopen jaar hebben bedrijven uit West-Europa en de Verenigde Staten ongeveer 170 miljoen euro gespendeerd aan overnames in opkomende markten.

De basis van het rapport is een analyse van de kritieke succesfactoren bij zo’n  200 overnames.  10 van deze waren overnames door Nederlandse kopers.

Succesfactoren voor overnames in opkomende markten: faalfactoren

De volgende faalfactoren komen o.a.  naar voren:

–          Financiele analyse:

  • Financiele informatie omtrent de target company is soms niet transparant (denk aan veroudere accounting systemen, familiebedrijven die niet altijd professioneel de informatievoorziening hebben opgezet).

–          Kloof in verwachtingen koper/verkoper:

  • De verkoopprijzen zijn sterk gestegen in de emerging landen. Deze zijn sterk gebaseerd op de verwachting dat de huidige groei aan zal blijven in de toekomst. Tegelijkertijd heeft een koper onzekerheid –mede door de gebrekkige historische informatievoorziening – of deze groei wel zo structureel is.

–          Juridisch/fiscale ‘breekpunten’

  • Corruptie, zwart geld, arbeidsrecht: deze factoren zijn vaak anders dan men in het westen gewend is.

Succesfactoren voor overnames in opkomende markten: aanbevelingen

  1. Wees pro-actief en maak een strategie voor overnames in opkomende markten. Bij het bepalen van de lokale M&A strategie dient ook informatie uit de lokale markt gebruikt te worden over de markt, concurrentie, wetgeving, etc.
  2. Niet elke emerging land is hetzelfde, maak dus een heldere keuze.
  3. Creer een lokale presence. Dit kan niet alleen helpen bij de strategiebepaling, maar ook bij het managen van de due diligence en de bedrijfswaarding te bepalen.
  4. Zorg voor de juiste mensen. Intern moeten de belangrijkste medewerkers betrokken worden. Extern dienen de juiste competenties aangetrokken te worden.
  5. Wees bewust van de verschillen met westerse M&A. Denk o.a. aan verschillen in corporate governance en omgaan met de overheid.