Tips voor financiering bedrijfsovername: Lenen Voor Overname.NL

Een overname is een grote gebeurtenis in je leven. Het is daarom raadzaam om goed inzicht te krijgen in de verschillende financieringsbronnen. Hierbij een korte samenvatting van de manieren om je bedrijfsovername te financieren.

Tip 1 voor financiering bedrijfsovername: Eigen vermogen

U kunt eigen vermogen gebruiken voor (een deel van) de financiering van een bedrijf. Denk hierbij aan overwaarde van uw huis of spaargeld.

Het voordeel van deze optie is dat u hierbij een stukje commitment afgeeft als u de rest van uw financiering via investeerders regelt. Investeerders willen namelijk dat u ook iets te verliezen hebt als het bedrijf failliet dreigt te gaan: de gedachte is dat u daardoor nog meer gemotiveerd bent om de bedrijfsovername tot een succes te maken.

Veelal is eigen vermogen niet toereikend om een bedrijfsovername in z’n geheel te financieren. Vandaar dat er meestal ook behoefte is aan de volgende vorm van financiering.

Tip 2 voor financiering bedrijfsovername: Vreemd vermogen

• Lening

Slimme ondernemers die nog in loondienst werken bij een werkgever weten dat zij het hun arbeidsovereenkomst – mits zij geen schulden hebben – altijd in aanmerking komen voor een persoonlijke lening bij een bank. Het voordeel is dat consumentenkrediet op dit moment makkelijker te krijgen is dan een zakelijk krediet. Naast een persoonlijke lening kunt u een doorlopend krediet afsluiten.

Voorbeeld:

U bent 35 jaar. U heeft momenteel een baan bij een werkgever waarvoor u maandelijks 4000 euro ontvangt (bruto). U heeft een koophuis met maandelijkse lasten van 1000 euro voor hypotheekrente aftrek. U kunt – mits u geen alimentatie of andere leningen hebt lopen – dan met gemak tussen de 40 a 50.000 euro lenen via een bank.

• Zakelijke lening

Ondanks de huidige crisis is financiering via de bank niet uitgesloten. Met name als het bedrijf wat u wilt overnemen reeds enige tijd bestaat en goede aantoonbare jaarcijfers heeft. Hoeveel u krijgt is niet standaard uit te rekenen. Dit hangt af van veel factoren die bedrijfsspecifiek zijn:

–          Hoe stabiel zijn de cijfers van de over te nemen onderneming?

–          Hoe sterk is het ondernemingsplan?

–          Hoe overtuigend bent u als toekomstige directeur van het bedrijf?

Kortom, voor een bancaire financiering van een bedrijfsovername is veel meer maatwerk vereist. 

–          Overheidslening

De overheid heeft tal van subsidies en regelingen waarbij ze een deel van de financiering voor haar rekening kan nemen. Zie het vorige artikel.

Tip 3 voor financiering bedrijfsovername: Rekening-courantkrediet

Dit is een korte termijn krediet waarbij met de bank een bepaalde limiet wordt afgesproken om rood te mogen staan. Deze vorm van financiering wordt veelal gebruikt voor de financiering van vlottende activa; denk aan debiteuren, voorraden, etc.

Tip 4 voor financiering bedrijfsovername: Crowdfunding

Via crowdfunding kunt u krediet aanvragen bij geïnteresseerden via internet. De financiering gaat via een online broker. De broker sluit overeenkomsten met potentiele investeerders. Deze laatste groep kan via internet voor vaak kleine bedragen al meedoen met de financieringsronde (lees: soms al een paar honderd euro).

Tip 5 voor financiering bedrijfsovername: verkoop uw aandelenkapitaal

Mocht u schulden hebben en geen financiering bij banken op uw naam kunnen krijgen, dan kunt proberen financiering te verkrijgen door aandelen van uw toekomstige bedrijf te verkopen.

U spreekt bijvoorbeeld af dat indien de totale overname som gefinancierd kan worden, alle investeerders een deel van de aandelen krijgen van de nieuwe onderneming.

Dit kunnen zelfstandige ondernemers zijn (informal investors) of professionele investeringsmaatschappijen (private equity). In Nederland zijn er tientallen investeringsmaatschappijen. De markt voor informal investors is iets minder transparant. U kunt informatie aanvragen bij het NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Voor informal investors kunt u contact opnemen met het BANN, het Business Angel Network Nederland.

Professionele investeerders brengen vaak naast kapitaal ook ervaring mee. Zij hebben veel ervaring met bedrijfsovernames en weten daarom de ins and outs van financiering, het proces en de juridische valkuilen.

Conclusie financiering bedrijfsovername

Met deze 5 tips kunt u de kans op bedrijfsfinanciering aanzienlijk vergroten. Bent u nog in loondienst, dan heeft u momenteel al een bepaalde bancaire leencapaciteit. Daarnaast kunt u via de overheid en internet aan extra vreemd vermogen komen. Een zakelijke lening bij de bank is niet onmogelijk, maar zeer afhankelijk van de situatie. Tot slot heeft u de optie om een investeerder te zoeken die de bedrijfsfinanciering mede financiert.